THÔNG TIN HỘI NGHỊ

Hội nghị Quốc tế về thành phố được công ty sơn Koto tài trợ, cùng với các thành phố lớn của các nước tổ chức. Hội thảo có sự góp măt của các vị lãnh đạo cấp cao các thành phố lớn trên thế giới, cùng với các chuyên gia kinh tế và quản lý đô thị. Hội thảo cung cấp các kiến thức để làm sao xây dựng thành phố phát triển về kinh tế, về thẩm mỹ, về quy hoạch đô thi làm sao cho phù hợp với tình hình phát triển của các thành phố. Ví du: Đường xá, khu đô thị, quy chuẩn các màu sơn nhà, kích thước biển quảng cáo...

Cùng với đó là sự trao đổi kinh nghiêm quản lý của các vị lãnh đạo cấp cao của các thành phố, từ đó có thể học hỏi được các kinh nghiệm từ các thành phố khác.

MỤC TIÊU CỦA HỘI NGHỊ

Đánh giá các thành quả đạt được từ các dịch vụ xây dựng các thành phố bền vững, với mục đích gắn kết xã hội lại, phát triển kinh tế của địa phương, bảo đảm an ninh cũng như giảm thiểu ô nhiểm môi trường tại các thành phố lớn. Đặc biết giới thiệu vật liệu xây dựng: Sơn nhà, Gạch đá, chất chống thấm an toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường,

Đây sẽ là cơ hội để các thành phố trên toàn thế giới chia sẻ kinh nghiệm của họ trong quá trình xây dựng chính mình như là các thành phố học tập, biết kinh nghiệm của người khác, tạo lập liên minh và tạo ra sự hiệp lực. Hội nghị sẽ kiểm tra tiến trình xây dựng các thành phố học tập trong cộng đồng khắp thế giới và tiến bộ của họ trong việc thành lập và mở rộng mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu từ ICLC đầu tiên tổ chức tại Bắc Kinh. Cuối cùng, Hội nghị sẽ công nhận và khen thưởng những nỗ lực của các thành phố đã có những tiến bộ điển hình trong việc thực hiện cách tiếp cận của các thành phố học tập.